Lucrări de construcţii de autostrăzi

Autostrada M31 (Hídépítő Zrt.)

Efectuarea lucrărilor de execuţie pe secţiunea între km 0+000-12-410 a autostrăzii M31 şi a construcţiilor aferente

Începerea lucrărilor 22 septembrie 2008
Finalizarea lucrărilor 20 iunie 2010
Tipul lucrărilor Lucrări de construcţii de autostrăzi