Lucrări de construcţii de autostrăzi

Autostrada M43, secţiunea I, construcţiile B1, B2 şi B3 (Hídépítő Zrt.)

Autostrada M43, secţiunea între km 3+000 – 9+700, precum şi construcţiile aferente; construcţiile B1, B2 şi B3

Începerea lucrărilor 13 noimbrie 2008
Finalizarea lucrărilor 15 august 2010
Tipul lucrărilor Lucrări de construcţii de autostrăzi