Reţeaua de canalizare ape reziduale din Mezőkövesd

 

Începerea lucrărilor 29 martie 2012.
Finalizarea lucrărilor 31 octombrie 2013.
Tipul lucrărilor Construcţie reţea de canalizare şi staţie de epurare