Construcţii hidrotehnice

Sistemul de alimentare cu apă a comunei Mátraballa

Sistemul de alimentare cu apă a comunei Mátraballa, drenarea apelor pluviale, realizarea unui lac de acumulare a apelor pluviale pentru eliminarea sarcinii, elaborarea tuturor planurilor privind lucrările care urmează să fie realizate

Începerea lucrărilor 28 august 2009
Finalizarea lucrărilor 20 decembrie 2010
Tipul lucrărilor Construcţii hidrotehnice